Newmob

Stichting NewMob

Zet zich in voor behoud van het Nederlands Natuur en Cultuurlandschap
en voor een goed beheer en behoud van de Nederlandse karakterstieke flora en fauna.

Over ons

Dat doen we door het beleid en uitvoering van werkzaamheden van/door overheden en terrein-
beherende organisaties te volgen en waar nodig bij te sturen doormiddel van advies, overleg en alles
wat binnen de wet is toegestaan.

NewMob is opgericht door Leonie Bosch Chapel en Sandra Marseille.
Beiden zijn al jaren betrokken bij de debatten over natuur en landschap en flora en fauna.

Directeur van NewMob is Jan Cees Vogelaar die de afgelopen jaren als bestuurder en adviseur
betrokken is geweest bij diverse organisaties en ondernemingen.
Genieten van het landschap of het nu bos heide graslanden of velden met bloeiende gewassen zijn
dat doet bijna iedereen.
Steeds meer zien we dat er door rigoreuze maatregelen van overheden of terreinbeherende
organisaties die plots een stuk bos kaal kappen en daar zogenaamd nieuwe stuifzand natuur willen
realiseren dit terwijl stuifzanden ooit zijn ontstaan door roofbouw boskap en landbouw.
Ook zien we dat overheden zonder deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing op basis van
rekenmodellen hele forse maatregelen nemen met desastreuze gevolgen voor het Nederlandse
cultuurlandschap waarbij honderden boeren bedrijven die al eeuwen in goede harmonie met de
omgeving een mooi functionerend ecosysteem vormen worden onteigend.

De introductie van nieuwe predator diersoorten die een slachting aanrichten onder wat in tientallen
jaren doormiddel van weide en akkervogelbeheer is opgebouwd aan weidevogelbestanden en onder
wildbestanden.

Dit soort nonsens wordt door NewMob aan de kaak gesteld en bestreden

NewMob gaat uit van daadwerkelijke situaties en fysieke gegevens niet van modellen en wetenschap
die vanuit een instituut op de zestiende verdieping worden ontwikkeld.

We zijn een jonge kleine organisatie die zich vooral ten doel stelt om te zorgen dat feiten de leidraad
gaan worden in natuur en landschaps en flora en fauna beleidsontwikkeling en uitvoering

Mocht u de activiteiten van Stichting NewMob willen ondersteunen dan kan dit door een bedrag over te maken op

NL19INGB0398450943 ten name van Stichting NewMob.

Stichting NewMob bestaat geheel uit vrijwilligers.

Bestuur en directie ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding

Stichting NewMob  zet de verkregen middelen uit donaties en giften voornamelijk in voor onderzoek en juridische ondersteuning.

Nieuws & Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten NewMob

vanaf 5 mei 2022 tot half september 2022 Waar zijn we de afgelopen maanden mee bezig geweest. Natuurlijk met inrichten van de organisatie maar ook

Read More »

Neem contact met ons op